سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
سزاوارترین مردم به کرم کسى است که کریمان بدو شناخته شوند . [نهج البلاغه]