سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
از ابلهى است پیش از توانا بودن شتابیدن ، و پس از فرصت داشتن درنگ ورزیدن . [نهج البلاغه]