سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
ناز خود بگذار و کبر از سر به در آر و گور خود را به یاد آر . [نهج البلاغه]