سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل
خدا ایمان را واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ، و نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن ، و زکات را تا موجب رسیدن روزى شود ، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد ، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ، و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان ، و امر به معروف را براى اصلاح کار همگان ، و نهى از منکر را براى بازداشتن بیخردان ، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان ، و قصاص را تا خون ریخته نشود ، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید ، و ترک میخوارگى را تا خرد برجاى ماند ، و دورى از دزدى را تا پاکدامنى از دست نشود ، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید ، و غلامبارگى را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد ، و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود ، و دروغ نگفتن را ، تا راستگویى حرمت یابد ، و سلام کردن را تا از ترس ایمنى آرد ، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد ، و فرمانبردارى را تا امام در دیده‏ها بزرگ نماید . [نهج البلاغه]
 
جمعه 90 دی 16 , ساعت 9:59 عصر

                 نیایش (ویژه ی مدارس در مراسم صبحگاهی)
-خدایاای بینای شنوا.ای دانای توانامارا به راه راست هدایت فرما
-ای خدامارا بردین احمد(ص)محشور گردان

-الهی شیرینی ولذت بخششت را روزی به ما بچشان

-خدایامارابه عمل با اخلاص وکوشش پسندیده مشغول ساز

-الهی مارا قدردان پدر،مادر ، رهبر،معلمان تلاشگرو
کشور  عزیزمان ایران اسلامی قرار بده

-ای خدای مهربان گناهان مارا ببخش ومارابیامرز

به حق رحمت بی پایانت ای مهربان ترین مهربانان وای کریم کریمان

             بر محمد وآلش وعلی واولادش بلند صلوات

*******************************************************************

 متن نیایش ملی دانش آموزی

خدایا:ای بینای شنوا ای دانای توانا مارا به راه راست هدایت فرما

خدایا:زبان مارا به حق گویا چشم هایمان را به پاکی وخوبی بینا وگام هایمان را در مسیر رستگاری پویا گردان

خدایا:ماراقدردان مادروپدر کشورورهبر ومعلمان تلاشگر قرار بده

خدایا:ماراباهم مهربان ودر خدمت به ایران وکسب دانش وایمان موفق گردان

خدایا:ای امید امیدوادان ومنتظران جهان را از ستم ازاد سرزمبنمان را ابادومردم ایران راسرافراز وشاد گردان

خدایا:مارادر پاسداری از ارزشهای اتقلاب راه امام وشهیدان وخدمتگزاری به مردم ایران وجهان موفق گردان

خدایا:ای خطا بخش پوزش پذیرگناهانمان را ببخش دستمان را بگیر به تقصیرمان مگیر وتوفیق کار ورفتار شایسته به ما عنایت فرما

خدایا:ماراآن ده که مارا آن به

                             (بیت های زیر به صورت دسته جمعی قرائت شود)

خدایا به مامهربــانی بده                  دلی ساده وآسمانی بده

دلی صاف وبی کینه مانندآب                دلی گرم و روشن چون افتاب

خدایا چنان کن سرانجام کار                 تو خشنود باشی وما رستگار

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی                  از نهضت خمینی محافظت بفرمالیست کل یادداشت های این وبلاگ