سفارش تبلیغ
صبا
بُخل، همنشین خود را خوار می کند و دوری جوینده از خویش را ارجمند می سازد . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 90 دی 16 , ساعت 9:59 عصر

                 نیایش (ویژه ی مدارس در مراسم صبحگاهی)
-خدایاای بینای شنوا.ای دانای توانامارا به راه راست هدایت فرما
-ای خدامارا بردین احمد(ص)محشور گردان

-الهی شیرینی ولذت بخششت را روزی به ما بچشان

-خدایامارابه عمل با اخلاص وکوشش پسندیده مشغول ساز

-الهی مارا قدردان پدر،مادر ، رهبر،معلمان تلاشگرو
کشور  عزیزمان ایران اسلامی قرار بده

-ای خدای مهربان گناهان مارا ببخش ومارابیامرز

به حق رحمت بی پایانت ای مهربان ترین مهربانان وای کریم کریمان

             بر محمد وآلش وعلی واولادش بلند صلوات

*******************************************************************

 متن نیایش ملی دانش آموزی

خدایا:ای بینای شنوا ای دانای توانا مارا به راه راست هدایت فرما

خدایا:زبان مارا به حق گویا چشم هایمان را به پاکی وخوبی بینا وگام هایمان را در مسیر رستگاری پویا گردان

خدایا:ماراقدردان مادروپدر کشورورهبر ومعلمان تلاشگر قرار بده

خدایا:ماراباهم مهربان ودر خدمت به ایران وکسب دانش وایمان موفق گردان

خدایا:ای امید امیدوادان ومنتظران جهان را از ستم ازاد سرزمبنمان را ابادومردم ایران راسرافراز وشاد گردان

خدایا:مارادر پاسداری از ارزشهای اتقلاب راه امام وشهیدان وخدمتگزاری به مردم ایران وجهان موفق گردان

خدایا:ای خطا بخش پوزش پذیرگناهانمان را ببخش دستمان را بگیر به تقصیرمان مگیر وتوفیق کار ورفتار شایسته به ما عنایت فرما

خدایا:ماراآن ده که مارا آن به

                             (بیت های زیر به صورت دسته جمعی قرائت شود)

خدایا به مامهربــانی بده                  دلی ساده وآسمانی بده

دلی صاف وبی کینه مانندآب                دلی گرم و روشن چون افتاب

خدایا چنان کن سرانجام کار                 تو خشنود باشی وما رستگار

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی                  از نهضت خمینی محافظت بفرمالیست کل یادداشت های این وبلاگ